Cena znajduje się na poziomie High of Day Powyżej tego poziomu widoczna jest drabinka większych zleceń sprzedaży zaznaczona strzałkami na screenie.

Wejście w pozycje na poziomie 12832.0 ,  Zamknięcie zlecenia  12814.1 ,  SL 12837.0

Poniżej prezentuje przykładowe zagranie z użyciem quant mapy

Od około 20 minut cena znajduje się pomiędzy 12918 a 12926 

Od góry na poziomie  12930 stoi bardzo duże zlecenie tj 110 kontraktów 

Cena od  dłuższego czasu nie może się do niego zbliżyć stąd decyzja o wejściu w S ze stoplosem ustawionym ponad 12930